Lp Tytuł Okres Data dodania
1 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 r. 2022 12/05/2023 - 10:54
2 Informacja dodatkowa 2022 r. 2022 12/05/2023 - 10:48
3 Rachunek zysków i strat 2022 r. 2022 12/05/2023 - 10:47
4 Bilans 2022 r. 2022 12/05/2023 - 10:46
5 Informacja dodatkowa 2021 20/07/2022 - 10:34
6 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 20/07/2022 - 10:33
7 Rachunek zysków i strat 2021 20/07/2022 - 10:32
8 Bilans 2021 20/07/2022 - 10:31
9 Informacja dodatkowa 2020 09/06/2021 - 10:13
10 Bilans 2020 08/06/2021 - 15:41