Lp Tytuł Okres Data dodania
1 Informacja dodatkowa 2023 12/03/2024 - 14:38
2 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2023 12/03/2024 - 14:38
3 Rachunek zysków i strat 2023 12/03/2024 - 14:37
4 Bilans 2023 12/03/2024 - 14:36
5 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2022 r. 2022 12/05/2023 - 10:54
6 Informacja dodatkowa 2022 r. 2022 12/05/2023 - 10:48
7 Rachunek zysków i strat 2022 r. 2022 12/05/2023 - 10:47
8 Bilans 2022 r. 2022 12/05/2023 - 10:46
9 Informacja dodatkowa 2021 20/07/2022 - 10:34
10 Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2021 20/07/2022 - 10:33